نامه

نامه

-----

نمی دونم چشــــــای تو

حـــــالا خوابه یــــا بیداره

امّـا این خونه هنـــــــوزم

بوی عطر تـــــــــورو داره

...........................

واسه تــــــو تنگه دل من

اگــــــــه نزدیک اگه دورم

حــــــالا برعکس همیشه

پاگذاشتم  رو غــــــــرورم

.............................

نمی دونم چرا هــــــر روز

یــــــاد چشم تو می افتم

می خوام امشب بنویسم

حرفایی رو کــــــــه نگفتم

.............................

می دونم نیستی ولی من

واسـه تو سفره می چینم

می مـــونم منتظر تــــــــو

تـــــــا نشینی نمی شینم

.............................

گــــلارو از تـــــــوی بـاغچه

واسه موهای تــــــو چیدم

می دونم نیستی ولی من

واسه تــــــــو هدیه خریدم

..............................

پُره تنـــــــهاییام ازتــــــــــو

قـــــاب عکست روبه رومه

خال تـــو  نقطه . سر خـط

دیگه این نـــــــــامه تمومه

/ 1 نظر / 10 بازدید
فرشته

من عاشقه این ترانهً شما هستم یه جورایی حرفه دل منه