اشک پنهان

                                  اين ترانه بر اساس ملودي ( ساري گلين) كه يك اثر فولكلور تركي ــ ارمني است سروده شده  

                                  اشك پنهان

                                   ــــــــــــــــــــ

   اشكي پنهان  -  در ميان باران -  بادروني  - سوزان -

   از دو چشم گريان - مي فشانم .

   با يادت اي -   آنكه از من دوري  -  با غم مهجوري - 

   آتش عشقت را -   مي نشانم .

           با من بودي   -  اما دل تو  -    با دل دگران .

   قطره اشكي پنهان - در ميان باران -  از دوچشم گريان مي فشانم .

 ۲ (دارد دردي پنهان دل من - بي وفا دلدارم - از جفايت

 

   از روزي كه من به تو دل دادم -   مانده اي در يادم  -                 

   با تو بودن بوده  - آرزويم .

  اما ديدم از تو پنهان كاري -  هم گلي هم خاري -                      

  از دو رنگي هايت -  من چه گويم .

   در دست تو لرزان دل من مثل شاخه بيد .

 

 اي كه  پنهان  كاري  - هم  گلي  هم  خاري- از  دورنگي  هايت -  من  چه  گويم.

 

۲( دارد دردي پنهان دل من -بي وفا دلدارم - از جفايت)

/ 1 نظر / 15 بازدید
من

آدم مي تونه تو ذهن خودش براي اين ترانه آهنگ بسازه