حس زلال

قلمو  وقتی  رو کــــــــــاغذ  میذارم 

به تــــو که فک می  کنم کم  میارم

آخه اون حسّی کـــــه  تـــوی دلمه

نمی  گنــجه  تـــوی  چن تـــا کلمه

برای وصف چشـــــات واژه  کــــمه

جرا  هر چی لغته مثل  هــــــــــمه ؟

صحبت از حسّ زلال و شیـــشه ای

نمیشه  بـــــــا  حرفای  کلیشه ای

پیش موهای تو سنبل چیزی نیست

پیش  روی ماه تو گل چیزی نیست

لغت عــــاشقی  نخ نمـــــــا شده

مشت واژه هـــــــای کهنه وا شده

وسطای قـصه رشته پــــــاره شد

شعر عاشقانـه نیمه کـــــــاره شد

یــــــا بــــاید بشینم و نگـــــا کــنم

یـــــــا هزار تـــا واژه اخترا کــــــنم

/ 3 نظر / 39 بازدید
محمد

خيلی قشنگ بود

داریوش

زیبا بود ترانت [گل] به ما هم یه سری بزن ...